Co robimy

Modlimy się

Modlimy się

  • adorując (uwielbienie) – na podstawie dowolnych fragmentów z Biblii wywyższamy Boga, oddajemy Mu cześć, podziwiamy Go i Jego dzieła
  • wstawiając się (modlitwa prośby) – Punktem wyjścia dla tej modlitwy są modlitwy apostolskie, prorocze obietnice lub nakazy. Modlitwa wstawiennicza dotyczy kwestii lokalnych, narodowych i globalnych
  • rozważając Słowo Boże – Rozważanie słowa ma charakter śpiewanego seminarium – lectio divina, lub medytacji. Jego celem jest poznanie i zgłębienie Słowa. Ułatwia to obecnym na spotkaniu rozważanie Pisma Świętego

Data

04 czerwiec 2016

Kategoria

Misja