KIM
JESTEŚMY

Wspólnota

Jesteśmy wspólnotą katolicką. Na sercu mamy oddawanie chwały Bogu, jedność wszystkich chrześcijan i modlitwę za naród żydowski. Nasza duchowość opiera się na 2 filarach:

  • Bóg, który zwraca się ku człowiekowi
  • Odpowiedź człowieka na ten Boży dar

Proroctwo

U początków naszego powstania są słowa prorocze, które otrzymaliśmy na modlitwie.

A ty, synu człowieczy, opisz domowi Izraela świątynię, jej wymiary i jej urządzenia. (Ez 43, 10)

Misja

Wierzymy, że Bóg pragnie wzbudzenia takiego miejsca nieustannej modlitwy w Poznaniu, w którym uwielbienie i wstawiennictwo - wzorowane na przybytku Dawida - trwać będzie dzień i noc.

INSPIRACJE

Nasz zespół

 Śpiewacy

Śpiewacy

Nasza posługa to wchodzenie w proroczy przepływ i moc Ducha Świętego i angażowanie wszystkich we wspólne uwielbienie Ps 134

 Muzycy

Muzycy

Chcemy, by muzyka stała się nośnikiem Bożego przesłania. Oddajemy cześć Bogu, przy użyciu instrumentów muzycznych Kol 3,16

 Wstawiennicy

Wstawiennicy

Korzystając z modlitw apostolskich, proroczych obietnic zawartych w Słowie Bożym, modlimy się w intencjach Kościoła Powszechnego Iz 62,67

 Logistycy

Logistycy

Dbamy o organizację, przepływ informacji, jasną komunikację, która ułatwia odważne, pewne poruszanie się w Duchu całej wspólnoty Mt 5,37

NAPISZ DO NAS

info@poznaniejezusa.pl
Poznań