Cele

Fundatorem Chrześcijańskiej Fundacji „Poznanie Jezusa” jest o. Radosław Rafał MSF. Fundator określił następujące cele fundacji:

Celem fundacji jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej
 • pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju
 • wspieranie misji
 • finansowanie miejsc modlitwy
 • nauczanie na temat osobistej relacji z Jezusem
 • nauczanie na temat modlitwy
 • promowanie idei współczesnych klasztorów w miastach dla ludzi świeckich
 • promowanie stylu życia zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa
 • propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauki Pisma Św.
 • rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich
 • propagowanie myśli i apologetyki biblijnej
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania
 • pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
 • promocję kultury i artystów chrześcijańskich
 • pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów
 • formację dzieci

Fundacja ma realizować swoje cele przez:

 • działalność wydawniczą, edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą
 • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów chrześcijańskich
 • organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji
 • przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku
 • przekazywanie wsparcia rzeczowego i finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
 • organizowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych oraz miejsc stałej modlitwy
 • prowadzenie przedszkoli katolickich
 • prowadzenie poradnictwa biblijnego i prawnego
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej
 • prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych
 • uhonorowanie i współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną działalność
56870059_385567522031780_4945731639654219776_n

ⓒ Wspólnota Poznanie Jezusa 2019

top