Darowizny

Chrześcijańska Fundacja „Poznanie Jezusa” 61-622 Poznań ul. Naramowicka 26

NIP 9721299034 REGON 382662920 KRS 0000773503

Fundacja przyjmuje darowizny w walutach:

PLN74 1240 6524 1111 0010 8862 7523EUR: PL 54 1240 6524 1978 0010 9228 3919

USD: PL 37 1240 6524 1787 0010 9228 4075

lub poprzez system :

 Jeżeli darczyńca będzie chciał w zeznaniu rocznym kwotę darowizny odliczyć od dochodu powinien w tytule przelewu na fundację wpisać:

„Darowizna na wspieranie działalności na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży oraz kultury i sztuki” lub „Darowizna na działalność charytatywną”.

Wybierz kwotę darowizyWybrana Kwota: PLN


Darowizny fundacja przeznacza na następujące cele:

  • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej
  • pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju
  • wspieranie misji
  • finansowanie miejsc modlitwy
  • rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich
  • pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
  • promocję kultury i artystów chrześcijańskich
  • formację dzieci
top