Jak wesprzeć

Numer konta bankowego:
74 1240 6524 1111 0010 8862 7523

Chrześcijańska Fundacja „Poznanie Jezusa”
61-622 Poznań ul. Naramowicka 26

NIP 9721299034
REGON 382662920
KRS 0000773503

Jeżeli darczyńca będzie chciał w zeznaniu rocznym kwotę darowizny odliczyć od dochodu powinien w tytule przelewu na fundację wpisać:

„Darowizna na wspieranie działalności na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży oraz kultury i sztuki” lub „Darowizna na działalność charytatywną”.

Jeżeli darczyńca nie będzie odliczał kwoty darowizny od dochodu może wpisać w tytule przelewu dowolny cel lub ogólnie:

„Darowizna na cele statutowe fundacji”.

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika (max. 6%, PIT 36 i PIT 37), który zdecydował się na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona. Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w celu wspierania m.in.:

  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży
  • kultury i sztuki
  • pomocy społecznej
  • działalności charytatywnej
56870059_385567522031780_4945731639654219776_n

ⓒ Wspólnota Poznanie Jezusa 2019

top