Modlitwa uwolnienia wg 5 kluczy Neala Lozano

Czym jest ta modlitwa?

Modlitwa 5 kluczy jest to model posługi opracowany i przeznaczony głównie dla osób świeckich i
zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu
Świętym ( ICCRS) na podstawie wskazówek przekazanych jej przez Kongregację Nauki Wiary.

Modlitwa 5 kluczy skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która
prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w
konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa
Chrystusa. Modlitwa jest bezkonfrontacyjna i obywa się w gronie 2 lub 3 osób posługujących
(prowadzącego i wstawiennika) z zachowaniem całkowitej poufności. Modlitwa trwa około 2 godzin.

Ta modlitwa jest pomocna w głębokim nawróceniu, stanięciu w prawdzie i odwróceniu się od logiki
królestwa ciemności, by zwrócić ku „królestwu umiłowanego Syna” (por. Kol 1,13). Jej celem jest
zatem przemiana myślenia, za którą idzie trwała przemiana naszego sposobu postępowania. Pozwala
również otworzyć się na przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Modlitwa rozpoczyna się rozmową wstępną, po której następuje kolejne 5 kluczy

Pięć kluczy to:

  1. Wiara i nawrócenie
  2. Przebaczenie
  3. Wyrzeczenie się złych duchów
  4. Stanięcie w autorytecie Jezusa
  5. Błogosławieństwo Ojca

 Dla kogo jest ta modlitwa?

Ten rodzaj modlitwy skierowany jest przede wszystkim do osób, które nie mogą w pełni otworzyć się na przyjęcie Bożego błogosławieństwa, które widzą różnego rodzaju zniewolenia w rzeczywistościach swojego życia (poprzez zranienia, nawracający grzech, nałogi) i pragną uporządkować swoje życie oraz stanąć w prawdzie. Brak wolności może wpływać na nasze relacje, wywoływać różnorodne lęki czy nieuporządkowanie naszych emocji. Modlitwa jest także dla osób, które zmagają się z niewybaczeniem. Warto również przystąpić do modlitwy, gdy jest się w ważnym momencie życia. Z modlitwy tej może skorzystać każdy, kto wierzy że Jezus ma moc uzdrawiania i uwalniania.

 Jak się przygotować?

Pierwszym krokiem przygotowania do modlitwy jest przeczytanie książki „Modlitwa uwolnienia. Cz.
1″ Neala Lozano. Podczas lektury książki warto przypatrywać się sobie, swojej historii i odczuciom, które nam towarzyszą, traktując czas spędzony z książką jak osobiste rekolekcje (czytanie książki powinno zając około 1 miesiąca). Książka ma być pomocna w spojrzeniu na własną historię i relacje w
kontekście 5 kluczy. Bezpośrednio przed modlitwą 5 kluczy dobrze jest znaleźć czas na odbycie Spowiedzi i udział we Mszy Świętej oraz na osobistą modlitwę.

 Jak się zgłosić na modlitwę?

Zgłoszenia na modlitwę przyjmujemy pod adresem e-mail:
modlitwalozano@poznaniejezusa.pl

Można też dzwonić pod numer:
Tel.: 780068404

Modlitwą posługują członkowie Wspólnoty Poznanie Jezusa

top