REGUŁA WSPÓLNOTY
POZNANIE JEZUSA

PIERWSZE WYDANIE

PROLOG

Bóg, który zamieszkuje „światłość niedostępną” (1 Tm 6, 16), pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. KKK 52

POSŁANNICTWO WSPÓLNOTY „POZNANIE JEZUSA”

1. Chcemy stawać się prawdziwymi czcicielami w Duchu i Prawdzie (J 4, 19-26) na wzór Józefa i Maryi (J. Berthier, Le Culte…, s. 161), dlatego wszystko uznajemy za śmieci, byleby poznać Jezusa (Flp 3, 8), który jest źródłem wszelkiego poznania. Otwieramy się na każde natchnienie Ducha Świętego, każdy Jego powiew. A wszystko to chcemy czynić we wspólnocie Kościoła.

2. Chrystus jest dla nas centrum (J. Berthier, Le Culte…, s. 14). To przez Niego poznajemy Ojca i uczymy się żyć w społeczności z Duchem Świętym. On uczy nas, kim jest Ojciec i Duch Święty.

Maryja i Józef w postawie adoracji i modlitwy wstawienniczej (Hbr 4, 15-16). Uczestniczą Oni w paschalnym zwycięstwie Pana. Rodzina staje się doskonała w chwale niebiańskiej.

WSPÓLNOTA ŻYCIA

1. Wzorem dla nas jest Święta Rodzina, która jest „doskonałym wzorem jedności serc, wzajemnego zrozumienia, posłuszeństwa i wyrzeczenia dla dobra innych” (Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny s. 19, nr. 32).

2. Wspólnota w swej duchowości korzysta z doświadczenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz całego bogactwa charyzmatycznego Kościoła.

 • Pamiętać o Bożej Opatrzności (początek modlitwy uwielbienia), dostrzec działanie Boże w swoim życiu i zachwycić się Nim.
 • Modlitwa - przebywać ciągle w obecności Ojca jak Jezus. Jak Maryja i Józef w obecności Jezusa. Żyć świadomie (wspólnota powinna być szkołą modlitwy).
 • Przyjęcie bezspornego faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami - kluczem prawidłowego przyjęcia tej prawdy, jest prawdziwy obraz Boga. Inaczej - nieustanna metanoja (Rz 12, 2), zmiana sposobu myślenia. Odnawiać swój umysł. Żyć w prawdzie.
 • Dążyć do doskonałości - cały oddany Bogu w tym co robię. Inaczej: to co robię jest drugorzędne. Ważne jest to, jak robię. Być ciągle od nowa „całym” przed Bogiem. Być całym w codzienności. Zanim Pan Bóg da nam jakieś konkretne zadanie, powołuje każdego z nas do doświadczenia Bożej obecności, a raczej do tego, by jej ciągle na nowo doświadczać.
 • Żyć prosto - bezpretensjonalność, pogoda ducha i naturalność w relacjach z innymi.
 • Posłuszeństwo – chcemy być posłuszni Duchowi Świętemu i kroczyć w wierze. Jak mówił o. Jan Berthier, założyciel Misjonarzy Świętej Rodziny: Moje dzieci, bądźmy bardziej ludźmi Boga niż ludzi.

3. Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi uczniami Jezusa gotowymi do budowania komunii miłości w Kościele w mocy Ducha Świętego.

WSPÓLNOTA W WIERZE , MODLITWIE I W SŁUŻBIE EWANGELII

1. Poznajemy Jezusa, by jeszcze bardziej Kochać Boga i z tęsknotą serca wołać w Duchu Świętym: Marana tha! Poznać Boga – z tego rodzi się miłość i dopiero wtedy człowiek oddaje Mu cześć, pada na kolana i woła: chcę Ci służyć!

2. Uczymy się od Maryi i Józefa prawdziwego wstawiennictwa za wszystkie sprawy Kościoła i świata.

3. Stajemy przed obliczem Boga z czcią i miłością. Źródłem poznania jest Jezus, dlatego:

 • idziemy przed Krzyż:
 • praktykowanie obecności Boga, Komunii z Jezusem, bycia Jego przyjacielem i uczniem (Biblia, Sakrament Pojednania, Modlitwa myślna, Różaniec bądź Modlitwa Jezusowa).
 • straż nocna - jedna godzina w nocy. Nie chodzi o to, by wszyscy adorowali, każdej nocy, ale chodzi o ciągłość straży nocnej (00. 00 - 6. 00). Na wzór pasterzy, którzy nie przegapili przyjścia Mesjasza. Głębokie obcowanie z Bogiem w nocy. To pozwala nam przeznaczyć konkretny czas na modlitwę, w skupieniu i ciszy. To pozwala nam, chwalić Jezusa razem i nieustannie.
 • post oblubieńczy - pościmy tylko ze względu na Jezusa Chrystusa. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” (Ap 22, 17). Raz w tygodniu w środy i raz w roku 21 dni.
 • idziemy przed Najświętszy Sakrament:
 • przykładamy ogromną dbałość we wszystkim, co dotyczy Eucharystii i miejsca Adoracji.
 • idziemy do drugiego człowieka, tego najmniejszego w postawie służby:
 • formacja dzieci w rodzinie i we wspólnocie.
4. Święta patronalne:
 • ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • szczególny okres dla wspólnoty to: Adwent i Okres Bożego Narodzenia.
5. Minimum dziennych praktyk modlitewnych to:
 • 15 min medytacji Słowa Bożego
 • odmówienie Magnificat

ZARZĄD WSPÓLNOTĄ

1. Pasterzem wspólnoty jest kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
2. Wspólnota posiada w swych strukturach Fundację Chrześcijańską „Poznanie Jezusa”.
3. Osoby wchodzące w skład Rady i Zarządu Fundacji jednocześnie stają się Radą Wspólnoty.
4. Rada Wspólnoty liczy od 4 – 6 członków plus Pasterz Wspólnoty.

56870059_385567522031780_4945731639654219776_n

ⓒ Wspólnota Poznanie Jezusa 2019

top